STRUČNÝ PŘEHLED NABÍZENÝCH ZEMĚMĚŘICKÝCH SLUŽEB:


  = zjištění informací o vlastnických vztazích k nemovitostem
  = vyhotovení geometrického plánu
  = ověření kopie geometrického plánu
  = vytyčení vlastnické hranice pozemku
  = upřesnění vlastnické hranice pozemku
  = poradenství v oblasti katastru nemovitostí

  = určení geodetického bodu metodou GPS
  = zaměření mapového podkladu pro projekt
  = umístění stavby podle projektu
  = vyhotovení dokumentace současného stavu budovy
  = zaměření skutečného provedení stavby
  = vyhotovení podélného a příčného profilu
  = ověřování výsledků zeměměřických činností

  = digitalizace mapy velkého měřítka
  = vyhotovení základní nebo účelové mapy
  = vyhotovení mapy vlastnických vztahů
  = polohové nebo prostorové zaměření bodových prvků
  = polohové nebo prostorové zaměření průběhu inženýrské sítě
  = obstarání podkladů u správců inženýrských sítí

     ... všechny činnosti jsou podrobně rozepsány v ceníku geodetických prací !!!